Zveme vás na čtvrtý ročník lesního sympozia Více-než-lidská zvědavost, které proběhne od 28. – 30. 7. 2023 na lesním a lučním pozemku mezi obcemi Písečná a Hnátnice v Orlických horách. 

Sympozium sleduje, jak jsou do procesů návratu k více-než-lidskému společenství zapojeny výzkumy neuroplasticity mozku (nejen lidského, ale i zvířecího), paměť, kreativita, neuro a roboetika a neuroetologie. Je rozděleno do tří tematických sekcí a čtvrtou součástí je Dětská lesní skupina, která pracuje s uvedenými tématy pomocí metod přístupných mladším lidem. Společný program zahrnuje kino, koncert, performance a lesní kuchyni.

Formát sympozia pracuje s aktivním zapojením účastníků/ic. Proto je potřeba, abyste si předem vybrali/y tematickou sekci, jíž budete součástí po celou dobu sympozia.

Přihlásit se můžete do jedné z těchto tematických sekcí zabývajících se zvířecím mozkem a druhismem, pamětí a tělem a uměním: I. V netopýřím mozku (O budoucnosti zvířat a druhismu), II. Po paměti (Paměť, tělo, krajina), III. Zprostředkování (Umění a lidský mozek). Děti mají možnost být součástí Dětské lesní skupiny IV. Stromy a lidé bývali přátelé.


Kapacita všech sekcí a tedy celého sympozia je v tuto chvíli již plně obsazena. Pokud máte zájem, přihlaste se jako náhradníci * náhradnice.


REGISTRACE DOSPĚLÍ
REGISTRACE DĚTI 


Podrobnosti o celém programu a tematických sekcích najdete níže.

Těšíme se na vás!

*

Více-než-lidská zvědavost

Čtvrtý ročník lesního sympozia 
Lesní a luční pozemek, Orlické hory

28. – 30. 7. 2023
Mapa 

Část lidstva se spoléhá na technologie, které nám mohou pomoci udržet zodpovědný vztah mezi naší přítomností, minulostí a budoucností. Jiná část se budoucnosti, ve které superinteligence převezme řízení světa, obává. Skrze druhismus sledujeme, jak lidský tvor rozdělil rodinu zvířat, vyčlenil se z ní a nadřadil se jí. Také umělou inteligenci, kterou stvořil, zařadil do oblasti “jiného”. Jak jsou do procesů návratu k více-než-lidskému společenství zapojeny výzkumy neuroplasticity mozku (nejen lidského, ale i zvířecího), paměť, kreativita, neuro a roboetika a neuroetologie, se zabývá čtvrtý ročník lesního sympozia Více-než-lidská zvědavost.

Program interdisciplinárního setkání bude letos sledovat tyto výzkumné oblasti:  zvířecí mozek a druhismus, paměť a tělo, umění. Sympozium užívá různé umělecké a teoretické formáty a způsoby sdílení: přednášky, panelové diskuze, lesní kino a koncert, krajinné a architektonické intervence, workshopy, kolektivní imaginaci, procházení, skupinové čtení, performance a další umělecké přístupy. Všechny aktivity probíhají v otevřeném prostředí na louce a v lese v Orlických horách. 


Programové sekce sympozia 

I.

Programová sekce ​​V netopýřím mozku (O budoucnosti zvířat a druhismu), kterou kurátorují anto_nie, Edith Jeřábková, Denisa Langrová, Ruta Putramentaite a Alex Sihelsk* je věnována budoucnosti více-než-lidských zvířat, umweltu (osvětí), umělé inteligenci, intenzivnímu zvířecímu spolubytí po dobu sympozia, zkoumání zvířecích osobností a představování si toho, jaké je být kozou, ovcí, psem, broukem, ptákem, člověkem a jaké je se osvobodit z druhových klecí a zvědomit subjektivitu vlastní i vnější. Nechceme ale přitom zapomínat na jiná zvířecí a mimozvířecí společenství, ta jsou a budou v našem vědomí i podvědomí stále přítomná. Úplný program najdete zde.

II.

Sekce Po paměti (Paměť, tělo, krajina) se zabývá způsoby, jakými se vzpomínky zapisují nejen do mozku, ale i celého těla, do krajiny a kulturního vědomí. Nahlíží na paměť nejen jako na jeden z hlavních způsobů vytváření lidské identity a smyslu sebe sama, ale i na její přítomnosti v širším, více-než lidském kontextu. Přednášky, projekce, performance, kolektivní čtení a interaktivní workshopy v podobě hlubokého naslouchání nebo tréninku paměti tematicky přechází od neuronů ke krajině, od Země ke kosmu, od mysli k tělu. Jedno odpoledne bude zvlášť věnované tématu mezigeneračního přenosu a traumatu v souvislosti s postupující technologizací světa a ubývající biodiverzitou planety. Program sekce připravily Katrine Elise Pedersen a Tereza Porybná a podrobnější informace o ní najdete zde

III.

Zprostředkování (Umění a lidský mozek). Umění utváří způsoby, jakými vnímáme náš svět, jak se sbližujeme jako lidé a jak chápeme sami sebe. V posledních letech se empirické studie z oblasti psychologie, sociálních věd, filozofie a neurověd zabývají rolí, kterou umění hraje při určování a odhalování povahy lidských interakcí. V této programové sekci promluví pozvaní vědci a teoretici o výsledcích své aktuální práce. Po přednáškách budou následovat otevřené diskuse. Nedílnou součástí programu jsou dechová a meditační cvičení a čas na setkání s uměleckými díly v okolní krajině. Program organizují Zuzana Blochová a Matthew Pelowski ve spolupráci s Terezou Hadravovou. Více o programové sekci naleznete zde

IV.

Dětská lesní skupina Stromy a lidé bývali přátelé svolává své členy a členky na cestu za duchy lesa, na které se pokusí naladit, propojit se s nimi, odložit masky, které nás svazují a vytvořit nové i dočasné identity. Bude se chodit, běhat, tancovat, tvořit, učit se od mimolidského světa, vyrábět masky, vyprávět příběhy a mnoho, mnoho dalšího. Letos skupinu připravují Jana Landsingerová, Magda Stojowská, Barbora Kleinhamplová a Eva Koťátková. Více informací k Dětské lesní skupině zde.


Dramaturgii filmové projekce připravila v Londýně působící kurátorka Lucia Pietroiusti. V rámci hudebního programu vystoupí Slávek Kwi a Martyyna.

Po dobu sympozia bude Lesní kuchyně připravovat vegetariánské a veganské jídlo z ekologických a lokálních zdrojů. Šéfkuchařem je Noam Darom. Součástí stravování bude také káva, čaj a voda a svačiny pro děti. 

*

Sympozium pořádá spolek Are, který od roku 2019 vlastní a pečuje o lesní a luční pozemek v Orlických horách, a který inicioval vznik společenství pro pěstování, teorii a umění Les. Sympozium je součástí dvouletého projektu Les. Více-než-lidská zvědavost


Organizační tým

Dramaturgie: anto_nie, Zuzana Blochová, Edith Jeřábková, Magda Stojowska, Barbora Kleinhamplová, Eva Koťátková, Jana Landsingerová, Denisa Langrová, Katrine Elise Pedersen, Matthew Pelowski, Tereza Porybná, Ruta Putramentaite, Alex Sihelsk*

Produkce: Katarína Karafová, Tomáš Košťák, Sára Märc

Technická produkce: Štěpán Tůma

PR: Petra Fujdlová 

Lesní kuchyně: Noam Darom & Maike Urban

Bar: Markéta Adamcová

Grafický design: Róbert Púček a Ľubica Segečová

Spolupráce a poděkování: Václav Girsa, Mirek a Pavlína Verbíkovi, Nikola Šmeralová, Adam Wlazel

Partneři: Kunsthall Trondheim, Røst Air, Ovenecká 33

Mediální partner: Právo


Podpora: Fondy EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura, Evropská unie – Next Generation EU, Národní plán obnovy, Ministerstvo kultury, Magistrát hl. města Prahy, Státní fond kultury, Office for Contemporary Art Norway (OCA), město Oslo, Stink Film, Tomáš Rousek, Capital Consulting, Emblem Hotel


www.fondyehp.cz, www.eeagrants.org
#EEANorwayGrants #cultureprogramme #fondyehpanorska