LES_2023_JK_015 Karolina2023kor

Čas na špičkách jehličnanů

Pátý ročník mezioborového lesního sympozia
Lesní a luční pozemek v Orlických horách
5. - 7. července 2024
Mapa

Zveme vás na pátý ročník mezioborového lesního sympozia Čas na špičkách jehličnanů, který proběhne od 5. do 7. července na lesním a lučním pozemku v Orlických horách.

V tuto chvíli je kapacita sympozia naplněná. Můžete se nadále registrovat, ale místo Vám potvrdíme, až někdo z dříve registrovaných zruší účast.

Registrovat se můžete zde. Kapacita sympozia je omezená, proto prosíme, abyste se registrovali/y co nejdříve. Letošní program není rozdělený do tematických sekcí, čas budeme trávit společně. Program sympozia začne v pátek 5. 7. v 16 h a potrvá do neděle 7. 7. do 17 h. Děti se budou moci zapojit do programu Dětské lesní skupiny. Registrace dětí je možná zde.

Zatímco struktura lidského času rozděluje život na poměrně přesně určené okamžiky a napomáhá institucionalizaci a racionalizaci nejen lidského chování, více-než-lidské časy - časy zvířat, stromů, kamenů nebo sezón se odehrávají ve  svých vlastních propojených průbězích bytí a stárnutí. Tato mnohost časů - chronodiverzita - je podstatná pro pochopení vztahu mezi biodiverzitou a časovými rytmy v ekosystémech a k udržení jejich odolnosti. V době, kdy klimatické změny vedou k nutnosti adaptačních změn a proměnám tělesných i rostlinných rytmů, se transformuje i provázanost a stabilita mezidruhovému biorytmu. Jak moc jsou tyto změny relevantní i pro opravdu dlouhý čas?

Během sympozia se budeme skrze umělecké intervence, přednášky, workshopy a práci zabývat různými formami temporalit, rozmanitostí časových cyklů druhů a škál stáří a stárnutí, které můžeme v přírodě zažít. V rámci mezí našeho normativního času uspořádaného do vteřin, minut, hodin, dnů, měsíců a let se pokusíme naladit na dimenze dlouhého času a přemýšlet v horizontu tisíciletí, kterých se dožívají ty nejstarší stromy.  

Spolubytí v čase zvířat bude zkoumat část programu věnovaná kultuře pastevectví. Čas pastevců a pastevkyň a zvířat, se kterými jsou v krajině je časem liminálních bytostí, pohybujících se na pomezí “divokosti” a kultury. Cyklické přesuny ze zimních pastvin na letní a zpět (transhumance) a s tím spojená kultura a ritualita pasteveckých národů jsou a byly napojeny na střídání ročních období. 

Prostřednictvím různých druhů příspěvků od zkušeností pastevců, pastevkyň a umělců a umělkyň pracujících s pastevectvím, přes etnologické a kulturní studie pasteveckých kultur až po čtení literatury bude setkání hledat způsoby pro zapojení pastorálních praktik do narušování antropocentrického vztahu člověka s jinými než lidskými světy.

Participující: anto_nie (umělkyně), Laia Estruch (performativní umělkyně), Fernando García-Dory (umělecká iniciativa INLAND), Raquel Friera a Xavier Bassas (umělecko-výzkumný kolektiv Institute of Suspended Time), Edka Jarząb (zvuková umělkyně), Gabriela Benish-Kalná (umělkyně), Kateřina Konvalinová (umělkyně), Lina Lapelyte (umělkyně), Marc Navarro (kurátor a teoretik), Fran Painter-Fleming (spisovatelka a teoretička), Sláva Sobotovičová (umělkyně), Jakub Stejskal (estetik), Tereza Špinková (teoretička), Jan Švéda (farmář a pastevec), Sabina Vassileva (sociální antropoložka) a další 

Kompletní program sympozia bude zveřejněn 21. 6. 2024.

Účast na sympozium bez předchozí registrace bohužel není možná. Kapacita sympozia je omezená. Prosíme, pokud máte o účast na sympoziu zájem, registrujte se co nejdříve.

REGISTRACE DOSPĚLÍ
REGISTRACE DĚTI

*

Organizační tým
Dramaturgie sympozia:
Edith Jeřábková, Tereza Porybná 
Spolupráce: Zuzana Blochová
Sekce pastevectví a transhumance: Edith Jeřábková, Denisa Langrová, Ruta Putramentaite, Alex Sihelsk*
Kurátorky Dětské lesní skupiny: Nikola Brabcová, Barbora Kleinhamplová, Eva Koťátková
Sestavení hudebního programu: Jakub Adamec
Produkce: Karolína Mikesková, Karolína Jansová
Technická produkce: Ryan Kalkman, Jan Voda
Simultánní překlad do angličtiny: Josef Havránek
Lesní kuchyně: Kafkárna – Centrum pro umění a ekologii UMPRUM
Bar: Veronika Eisensteinová, Diaraye Balde, Simona Ondáková
Grafický design: Róbert Púček, Ľubica Segečová
Fotografie: Markéta Sasínová
Video: Dominika Goralska, Jakub Černý
Spolupráce a poděkování: Václav Girsa, Mirek a Pavlína Verbíkovi, Nikola Šmeralová, Dalibor Uher, Jan Hejl, Jiří a Marek Musilovi

Sympozium Čas na špičkách jehličnanů je součástí aktivit spolku Are, který od roku 2019 vlastní a pečuje o lesní a luční pozemek v Orlických horách, a který inicioval vznik společenství pro pěstování, teorii a umění Les. 

Projekt Les. Více-než-lidský čas je  je financován Evropskou unií – Next Generation EU, Národním plánem obnovy, Ministerstvem kultury, hl. městem Praha a Státním fondem kultury.