FB
IG

Část lidstva se spoléhá na technologie, které nám mohou pomoci udržet zodpovědný vztah mezi naší přítomností, minulostí a budoucností. Jiná část se budoucnosti, ve které superinteligence převezme řízení světa, obává. Skrze druhismus sledujeme, jak lidský tvor rozdělil rodinu zvířat, vyčlenil se z ní a nadřadil se jí. Také umělou inteligenci, kterou stvořil, zařadil do oblasti “jiného”. Jak jsou do procesů návratu k více-než-lidskému společenství zapojeny výzkumy neuroplasticity mozku (nejen lidského, ale i zvířecího), paměť, kreativita, neuro a roboetika a neuroetologie sleduje dvouletý projekt Les. Více-než-lidská zvědavost.

Projekt se bude naplňovat prostřednictvím mezinárodního sympozia, uměleckých rezidencí, workshopů, přednášek, kurátorských výjezdů, videorozhovorů, online formátů a skrze antologii textů, dokumentární film a iniciovaná umělecká díla.

Les. Více-než-lidská zvědavost je součástí aktivit společenství pro pěstování, teorii a umění Les, jehož každoročními hlavními aktivitami jsou lesní sympozia. Čtvrtý ročník těchto interdisciplinárních setkání se uskuteční 28. – 30. července 2023. Program sympozia bude sledovat tři výzkumné oblasti: neuroplasticita a paměť, kreativita, zvířecí mozek a druhismus. Čtvrtou součástí je Dětská lesní skupina, která pracuje s uvedenými tématy pomocí metod přístupných mladším lidem.

Sympozium užívá různé umělecké a teoretické formáty a způsoby sdílení: přednášky, panelové diskuze, lesní kino a koncert, krajinné a architektonické intervence, workshopy, kolektivní imaginaci, procházení, skupinové čtení, performance a další umělecké přístupy. Probíhá v otevřeném prostředí na louce a v lese v Orlických horách. Program sympozia bude zveřejněn v květnu a registrace otevřeny v červnu 2023.

Pozemek vlastní a pečuje o něj spolek Are, který od roku 2019 inicioval vznik společenství pro pěstování, teorii a umění Les, které se zabývá vztahem současného umění, krajiny, lidského zdraví a mezidruhového soužití.

Projekt Les. Více-než-lidská zvědavost kurátorují Zuzana Blochová, Edith Jeřábková a Tereza Porybná, které na něm spolupracují s lidmi z oblasti umění, aktivismu, vědy, ekologie a permakultury.

Na dramaturgii programové sekce věnované paměti spolupracuje Katrine Elise Aspalga Pedersen a na sekci o zvířecím mozku a druhismu se podílí anto_nie, Denisa Langrová, Ruta Putramentaite a Alex Sihelsk*. Program lesního kina připravuje Lucia Pietroiusti. Režiséry filmu ze sympozia a série video–rozhovorů jsou Tomáš Bojar a Marek Meduna.

Partnery projektu jsou instituce pro současné umění Kunsthall Trondheim a rezidenční centra Røst Air a Ovenecká 33.

Projekt je financován z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura, Evropskou unií – Next Generation EU, Národním plánem obnovy, Ministerstvem kultury, Magistrátem hl. města Prahy, Státním fondem kultury, Office for Contemporary Art Norway (OCA) a městem Oslo.

www.fondyehp.cz, www.eeagrants.org
#EEANorwayGrants #cultureprogramme #fondyehpanorska